Kategoriler

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi


zymbilgisayar.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, zymbilgisayar.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1. TARAFLAR
zymbilgisayar.coma adlı internet sitesinden (bundan böyle zymbilgisayar.com olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). ZYM Bilişim Bilgisayar ve Güvenlik Sistemleri ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

2. KULLANIM KOŞULLARI
2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR zymbilgisayar.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler Merkez Mah. Bestekar Hafız Hüsnü Efendi Sok N:3 D:3 Eyüp – İSTANBUL adresinde mukim ZYM Bilişim Bilgisayar ve Güvenlik Sistemleri  bundan böyle kısaca "ZYM Bilgisayar" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’un yasal sahibi ZYM BİLGİSAYAR olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ZYM BİLGİSAYAR’e aittir.

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi ZYM BİLGİSAYAR tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ZYM BİLGİSAYAR tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5 ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3. TANIMLAR
3.1. ÜYE : ZYM BİLGİSAYAR’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ZYM BİLGİSAYAR tarafından üyelikleri onaylanarak ZYM BİLGİSAYAR 'e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde ZYM BİLGİSAYAR üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.

3.2. KULLANICI : ZYM BİLGİSAYAR’e ait zymbilgisayar.com sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından ZYM BİLGİSAYAR'e SMS (kısa mesaj) göndermesi ile ZYM BİLGİSAYAR'inKULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4. LİNK:  zymbilgisayar.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5. İÇERİK: zymbilgisayar.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: zymbilgisayar.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ZYM BİLGİSAYAR arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3.7.KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,ZYM BİLGİSAYARzymbilgisayar.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

4. HİZMETLERİN KAPSAMI
4.1. ZYM BİLGİSAYAR’in, zymbilgisayar.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. zymbilgisayar.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2. ZYM BİLGİSAYAR’in zymbilgisayar.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.zymbilgisayar.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye ZYM BİLGİSAYAR adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3. ZYM BİLGİSAYAR, zymbilgisayar.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4.zymbilgisayar.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların ZYM BİLGİSAYAR tarafından belirlenecek olan ve ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. ZYM BİLGİSAYAR, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, zymbilgisayar.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, zymbilgisayar.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, zymbilgisayar.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4. ZYM BİLGİSAYAR, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, zymbilgisayar.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ZYM BİLGİSAYAR'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5. SİTE üzerinden, ZYM BİLGİSAYAR’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. zymbilgisayar.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ZYM BİLGİSAYAR 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ZYM BİLGİSAYAR’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ZYM BİLGİSAYAR’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7. zymbilgisayar.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ZYM BİLGİSAYAR mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. zymbilgisayar.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.8. ZYM BİLGİSAYAR, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya ZYM BİLGİSAYAR’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da ZYM BİLGİSAYAR’in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9. ZYM BİLGİSAYAR, zymbilgisayar.com mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, zymbilgisayar.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. zymbilgisayar.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler zymbilgisayar.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ZYM BİLGİSAYAR 'in ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

5.10. ZYM BİLGİSAYAR, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve zymbilgisayar.com kullanma koşulları ile ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, zymbilgisayar.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. zymbilgisayar.com kullanımı ya da ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

5.11. zymbilgisayar.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ZYM BİLGİSAYAR’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ZYM BİLGİSAYAR çalışanlarının ve yöneticilerinin, ZYM BİLGİSAYAR yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ZYM BİLGİSAYAR, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12. ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla zymbilgisayar.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, zymbilgisayar.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ZYM BİLGİSAYAR ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin zymbilgisayar.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ZYM BİLGİSAYAR 'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13. ZYM BİLGİSAYAR, zymbilgisayar.com üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ZYM BİLGİSAYAR aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, zymbilgisayar.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde ZYM BİLGİSAYAR tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ZYM BİLGİSAYAR; ZYM BİLGİSAYAR hizmetleri, ZYM BİLGİSAYAR bilgileri, ZYM BİLGİSAYAR telif haklarına tâbi çalışmaları, ZYM BİLGİSAYAR ticari markaları, ZYM BİLGİSAYAR ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15.Taraflar, ZYM BİLGİSAYAR’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
ZYM BİLGİSAYAR, ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’a erişilmesi, ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’un ya da ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ZYM BİLGİSAYAR, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’un kullanılması ile ZYM BİLGİSAYAR’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. GİZLİLİK
ZYM BİLGİSAYAR, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. ZYM BİLGİSAYAR, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

8. DEVİR
ZYM BİLGİSAYAR, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da zymbilgisayar.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle zymbilgisayar.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

10. MÜCBİR SEBEP
ZYM BİLGİSAYAR, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, zymbilgisayar.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle ZYM BİLGİSAYAR’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve ZYM BİLGİSAYAR zymbilgisayar.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ZYM BİLGİSAYAR’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

12. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, ZYM BİLGİSAYAR tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini zymbilgisayar.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ZYM BİLGİSAYAR, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek zymbilgisayar.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.